27-02-2006
BOEK OVER WALES VOOR TIEN EURO!
11-02-2006
www.ljvanvalen.nl online...
Lezingen Print deze pagina

Jaren achtereen heb ik spreekbeurten verzorgd met de bedoeling een stukje kennis over te dragen vanuit de rijkdom van de kerkgeschiedenis. Meestal waren dit lezingen over bekende werkers in Gods koninkrijk, zoals Andrew en Horatius Bonar, Robert Murray M’Cheyne, Samuel Rutherford, Thomas Boston en Ralph en Ebenezer Erskine. De voorkeur gaat uit naar Schotse predikanten, die op een bijzondere wijze het kruis van Christus in hun leven en bediening een centrale plaats hebben gegeven. Veelal waren zij betrokken bij grote opwekkingen (revivals)  in hun gemeente en/of land.

De meeste lezingen heb ik gegeven over ‘M’Cheyne als pastor in een havenstad’, die ik soms illustreerde met dia’s van de St. Peter’s kerkin Dundee en omgeving. Hierop volgen spreekbeurten waarin ik het fenomeen opwekking belicht, zowel vanuit voorbeelden uit de kerkgeschiedenis met een bijbelse onderbouwing dat dergelijke bewegingen ook nu nog kunnen voorkomen. Bij een aantal lezingen is de bijbelse onderbouwing het uitgangspunt, die al of niet geïllustreerd worden met gebeurtenissen uit het verleden.

Sommige spreekbeurten, zoals op jongerenavonden, scholen en bij gezinskampen, hebben meer het karakter van appélwoord, waarbij het bidden op herleving wordt benadrukt. Ook persoonlijke geloofsvragen vormen nogal eens het thema. Een aantal spreekbeurten heb ik gehouden als inleiding of afsluiting van bijbelstudieweekend.

Lezingen worden op uitnodiging gegeven voor gemeenteavonden, verenigingen, bijbelstudiekampen, jongerenavonden, bejaardenmiddagen en -avonden, studentendisputen, jeugdappéldagen, bijbelkringen, schoolavonden enzovoort. Ook heb ik spreekbeurten verzorgd bij een presentatie van een nieuw boek en vorig jaar op een symposium naar aanleiding van de afronding van de uitgave van al de werken van de gebroeders Erskine.
 
  
 
Symposium over Erskines in Gouda
april 2005

Een aantal lezingen heb ik in dit menu opgenomen. Zij mogen worden gecopieerd mits de site als bron wordt aangegeven

Dordrecht, 20 maart 2006

L.J. van Valen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright L.J. van Valen | Sitemap | Realisatie Websites Nederland