27-02-2006
BOEK OVER WALES VOOR TIEN EURO!
11-02-2006
www.ljvanvalen.nl online...
Reizen Print deze pagina
In 1995 zijn we begonnen met kerkhistorische reizen. Als reisleider van Amicitia leidden wij een groep van veertig personen door Schotland. Het is een onvergetelijke reis geworden. We bezochten plaatsen die te maken hebben met de Erskines, Boston, M'Cheyne, Rutherford en nog enkele andere bekende personen uit de rijke Schotse kerkgeschiedenis. In de Hooglanden was mijn boek Gelijk de dauw van Hermon een uitstekende reisgids. Veel gebeurtenissen daarin speelden zich af rondom de baai van Cromarty. We zagen bouwvallige kerkjes, waarin eens de stem van het Evangelie zo'n helder geluid had. Triest was het om te zien wat daar nu nog van over is gebleven. Gelukkig ontmoetten we ook christenen, zoals 's zondags in de Free Presbyterian Church in Inverness, die in dezelde traditie willen staan. De prachtige natuur en de schitterende oudheden in Edinburgh maakte de rondreis nog meer unie!
 
Het volgende jaar ging de reis naar Engeland, naar plaatsen die te maken hebben met de ketellapper schrijver John Bunyan. Daarna volgden rondreizen door Engeland, Schotland, Wales. Een speciale Rutherford reis leidde langs kleine en grote plaatsen in Schotland. Sinds 1999 organiseren we zelf reizen.  In 2005 jaar was Schotland weer aan de beurt. Het lijkt wel of Groot
BrittanniŽ onuitputtelijk is. En niet te vergeten Ierland en de Orkneyeilanden die ook de moeite waard zijn. De gebeurtenissen uit het verleden gaan nog meer leven als je de plaatsen zelf bezoekt. Sommige kerkge-
bouwen zijn praktisch niet veranderd sinds dat de groten in Gods Koninkrijk hier de rijkdom van Gods genade verkondigden. De preekstoel en de banken zijn stille getuigen van de rijke boodschap van Gods genade in Christus die hier mocht klinken.
 
Een aantal jaren heb ik jongerenreizen georganiseerd. De eerste reis in 2001 was met ruim veertig jonge mensen naar Wales. We verbleven in een van de nieuwere gebouwen van het onderkomen van Howell Harris, die mede leiding gaf aan geestelijke opwekkingen in de achttiende eeuw  in dit land. Het jaar daarop was Schotland aan de beurt en verbleven we in Arbroath, niet ver van Dundee, de stad van Robert Murray M'Cheyne, de bekende predikant van de St. Peter's. Toen volgden reizen naar de Schotse Hooglanden (Aberfeldy), Devonshire en het Lake District. We bewaren fijne herinneringen aan deze veelzijdige reizen.
 
Behalve wandelen en bezoeken van kerkhistorische plaatsen, geven we veel aandacht aan bijbelstudie. Elke dag komen we 's morgens in groepjes bij elkaar. De laaste jaren geeft DaniŽl Rosbergen leiding aan deze studies. Hij stelt de schetsen op met de bijbehorende vragen en leidt de studie dagelijks in. Tijdens de plenaire afsluiting worden ingediende vragen beantwoord. Zo wordt het aangename met het nuttige verenigd. In 2005 hebben we aan de hand van thema's uit Het hart van het christelijk geloof van J.C. Ryle de bijbelstudie ingedeeld. Met bezoeken aan Stradbroke en Liverpool. waar de bekende bisschop gewoond heeft, kregen we een goed beeld van de manier waarop deze begenadgde prediker Gods Woord vertolkte.
  
Veel aandacht hebben wij in die jaren be-steed aan persoonlijke geloofsvragen. Deze
handelen meest over het komen tot Christus en de zekerheid van de vergeving van de zonden. De bijbelstudies waren voor een deel ook op deze thema's toegespitst. Schrijvers zoals Ryle en Horatius Bonar uit Schotland blijken bijzondere gaven te hebben gehad om dergelijke vragen te beantwoorden. Zij geven blijk van een tijdloze manier van behandeling die ook nu nog velen blijkt aan de spreken.  
 
Ook bij de alle leeftijden reizen is de onderlinge sfeer goed te noemen. Mensen van verschillende kerkelijke achtergrond blijken geÔnteresseerd te zijn in de geestelijke nalatenschap van de Engelse en Schotse schrijvers. Nog steeds worden de preken van de Erskines, Boston, Rutherford en Gray, om enkele namen te noemen, gelezen. Het is verrijkend om kennis te nemen van de achtergrond van hun denken en preken en ook hun woonomgeving te bezichtigen. Op deze wijze krijgen we een beter beeld van wat hen bewoog en onder welke omstandigheden zij hun werk deden. De plaats die mij in de loop der jaren het meeste heeft aangesproken is Ettrick. Verscholen in een afgelegen dal, waar alleen het ruisen van beekjes wordt gehoord, staat het oude kerkje van Ettrick nog recht overeind. We zijn bang dat de boodschap van Thomas Boston die hier jaren lang predikant was, thans niet meer wordt gehoord. Het is een aparte ervaring om het kerkje te bekijken en over het stille kerkhof waar Boston begraven ligt, te lopen met de gedachte dat hier de woorden des levens hebben geklonken, niet alleen in het kerkje zelf maar ook onder de open hemel. De vele honderden die met avondmaalstijden naar Ettrick trokken, konden allemaal niet in het kleine godshuis, maaar stonden buiten soms in de regen en onweer te luisteren. Het lijkt wel of de tijd hier heeft stilgestaan.
 
Reisleider zijn is geen gemakkelijk taak. Het vereist voortdurende concentratie. Aandacht voor de groep, ook voor de wat stille deelnemers, letten op het dagprogramma, contact met de chauffeur, dit alles gaat niet zomaar. Het is een verantwoordelijke taak. Het geeft een voldaan gevoel als iedereen het naar de zin schijnt te hebben. Gesprekken over gewone en diepere zaken zijn daarbij erg verrijkend. Ook mijn vrouw Nellie, die vaak meegaat, mag dit zo ervaren. Vanwege het vele werk en de betrekkelijkheid van de dingen kun je er zo tegenop zien. Het gebeurt wel dat alles niet op rolletjes gaat en dat er bijgestuurd moet worden. Maar als de reis achter de rug is en allen veilig thuis zijn aangekomen, mag er ook dankbaarheid zijn naar God toe voor alles wat Hij ook op deze reizen onverdiend heeft willen schenken. Soms worden banden geboren waarvan we hopen dat zij de eeuwigheid zullen voortduren!
Copyright L.J. van Valen | Sitemap | Realisatie Websites Nederland