27-02-2006
BOEK OVER WALES VOOR TIEN EURO!
11-02-2006
www.ljvanvalen.nl online...
Gelijk de dauw van Hermon Print deze pagina

Het boek Gelijk de dauw van Hermon is vier keer gedrukt. Het geeft een beeld van het rijke geestelijke leven in de Schotse Hooglanden vanaf de Reformatie tot het einde van de negentiende eeuw. Behalve een beschrijving van de verschillende opwekkingen, bevat het veel getuigenissen, niet alleen van predikanten maar ook van jonge en oude mannen en vrouwen. Ook is een bloemlezing opgenomen vanuit preken, brieven en levensverhalen, en wordt het boek afgesloten met een nabeschouwing, waarin nader wordt ingegaan of enkele historische en theologische achtergronden.

De bedoeling van het boek is niet om op gestructureerde wijze de historische feiten te belichten, maar om een beeld te geven van het geestelijke leven in dit gebied met de karakteristieke kenmerken daarvan. Het is in de eerste plaats een boek met stichtelijke inhoud en geeft een indruk van de kracht van het werk van Gods Geest in zondaarsharten. Hierbij gaat het vooral over de grondstukken van de leer die naar de godzaligheid is. De noodzaak van zondeovertuiging, rechtvaardiging door het geloof en in een leven van godzaligheid overstijgt de eeuwen. In onze geestelijk zo verschraalde tijd is het meer dan ooit nodig dat de noodzaak van een doorleefde godsdienst, waarbij Christus centraal staat, wordt benadrukt.

Ds C. Smits schreef voor dit boek een voorwoord. Hij schrijft onder andere: ‘De leer van de rechtvaardiging uit het geloof vinden we het duidelijkste bij de Schotse schrijvers. Het is daarom voor hen, die de gezonde waarheid liefhebben en voor hun arme ziel de bevestiging van deze waarheid hebben leren kennen en verstaan, zo aangenaam, wanneer wij eens iets uit het leven van deze Schotse vaderen lezen. Dat kunnen we in dit boek vinden.’

Een restant is nog bij de boekhandel aanwezig. Het boek kan ook bij de schrijver besteld worden.

L.J. van Valen, Gelijk de dauw van Hermon, 489 blz., gebonden, met illustraties, Het Anker, Zwijndrecht, vierde druk, ISBN 90-71379-34-5. Prijs € 28,50.


Dordrecht, 27 februari 2006.
 
Achternaam *
Voorletter(s) *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Email
Boek
Gelijk de dauw van Hermon
Aantal
Boek
Aantal
Opmerkingen
 
Copyright L.J. van Valen | Sitemap | Realisatie Websites Nederland